Akadémia


 

Siófoki Rádióamatőr Akadémia


Bázis I.: 8600 Siófok, Bányász utca 25.

Bázis II.: Ságvár Landor-hegy

Telefon: (36) 84-315-569

Mobil: (36) 06-20-9454-656

Bankszámla a Siófoki Rádióklub címén:
Erste Bank Hungary Nyrt. 11992505-06134848-10000001

E-mail: ha3gj@teamcomp.hu

 

ALAPSZABÁLY

1.§.

A társadalmi szervezet neve: SIÓFOKI RÁDIÓMATŐR AKADÉMIA

Származtatott jogi személyiséget a Siófoki Rádióklubtól kapja, mint törvényesen bejegyzett és nyilvántartott társadalmi szervezet a Somogy Megyei Bíróságnál Pk. 60130/1990. sorszám alatt, nyilvántartási száma: 620.

A szervezet székhelye: 8600 Siófok, Bányász utca 25.

Az akadémia hivatalos pecsétje: körbélyegző, középen egy billentyű és köriratában a szervezet megnevezése, Siófoki Rádióamatőr Akadémia, mely egyben az embléma is.

2.§.

A szervezet célja, tevékenységi köre:

Rádióamatőr utánpótlás nevelése, a legjobbak versenyeztetése, hazai és nemzetközi rádióamatőr bajnokságokra a részvétel biztosítása majd rádióamatőr vizsgákra felkészítés saját hívójelszerzés céljából.

3.§.

Az Akadémia feladata:

Gondoskodik a sportolók és versenyzők rendszeres felkészítéséről, valamint a szabályzatokban meghatározott versenyengedélyek és vendégengedélyek ügyintézését és az átigazolásait naprakész állapotban tartja.

4.§.

Az Akadémia tagsága:

Az Akadémia tagja lehet bárki, aki legalább a 8. életévét betöltötte (12 éves kor alatt szülői engedély szükséges) magyar és külföldi állampolgár, akik az alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezően elfogadják. A tagfelvétel írásos kérelemmel történik, amiben a kérelmező vállalja, hogy a képzések során elsajátítja a morzejelek vételét és adását, valamint a gyakorlati programokat tudja használni (Rufz, Morse Runner) és a forgalmazási készségeit bizonyítja az éter hullámaim.

5.§.

Az alapképzés 3 évig tart, melynek befejeztével tanúsítványt kap az a sportoló, aki elsajátította a rádiózás alapismereteit, morze tudása legalább 80 betű és szám/perc sebességű (vétel és adás), valamint Morse Runner programban 1000 pont felett és a Rufz programban 10000 pont felett képes teljesíteni. A tagsági viszony akkor lép életbe, ha a vállalási nyilatkozatot benyújtja, valamint minden év október 15-ig a tagsági díjat befizeti, 2010. évben ez 1.500 Ft/év.

6.§.

Az Akadémia tagja használhatja a Siófoki Rádióklubok technikai eszközeit, valamint jogosult a továbbképzéseken, rendezvényeken, edzőtáborokban és a rádióamatőr bajnokságokon részt venni.

7.§.

Az Akadémia tagságának céljai elérése érdekében a Siófoki Rádióklub és a Női Rádióamatőr Klub hathatós segítséget nyújt.

8.§.

Nyilatkozat politikai mentességről: Az Akadémia pártoktól, politikai csoportosulásoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és azokat nem is támogatja.

 

Siófok, 2010. szeptember 3-án.

 

AZ AKADÉMIA ALAPÍTÓI

Turjányi József HA3GJ
E-mail: ha3gj@teamcomp.hu

A Siófoki Rádióklub elnöke

Surmanné Gorjanácz Éva HA3FRE
E-mail: gorjanacz.eva@gmail.com

Női Rádióamatőr Klub elnöke

lap tetejére